برچسب زده شده با : دانشجو

مسعود پزشکیان: روش هدایت کردن و پیشگیری کردن بهتر از برخورد کردن و حذف کردن است. نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه باید با دانشجو منطقی صحبت و منطقی جواب آنها را داد، گفت: دانشجو بیگانه نیست و قرار است فردا مملکت را آنها اداره کنند اما جواب او را نمی […]