برچسب زده شده با : ماندلا

با توجه به نتیجۀ دیدار پرتغال و سوئیس، روی کاغذ به نظر می‌رسد که شانس پرتغال بیشتر از مراکش است. ولی روی کاغذ شانس اسپانیا هم بیشتر از مراکش بود. فوتبال عین تخته‌نرد است. تو شاید خوب بازی کنی، ولی تاس هم باید یاری‌ات کند. عصر ایران؛ اهورا جهانیان – پیروزی نامنتظَر مراکش مقابل اسپانیا، […]