برچسب زده شده با : داڵ

* محمد رشید افخمی شار بێدەنگ بوو.زۆربەی مروڤکان لە خرپەی خەو دا بوون.ئه ستێرەکان ورشە ورشیان دەهات.مانگ لە تۆری ئەستێرەکان دا کز دەسووتا.من لە بە سەرهاتە کەی وریا سەرم سوور مابوو، جار لە گل جاردەی بردمە نێو زەریای قوول وبێ بنی خەیاڵاتەوە! هەر بەشێک لەبە سەر هاتە کەی وەک کڵافێکی بێ سەر وبن وابوو! سەری […]