برچسب زده شده با : خبرنگاران

 محمد شبیر احمدی محمد شبیر احمدی بیش از یک دهه در افغانستان کار خبرنگاری کرده و از پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در خارج از افغانستان به سر می‌برد. او در کنار خبرنگاری آزاد، به نوشتن مطالب مرتبط با خبرنگاری و مطالب سیاسی و تحقیقی می‌پردازد و در یادداشت زیر خبرنگاری با موبایل […]