برچسب زده شده با : حسن زیرک

حسن زیرک بی گمان یکی از بزرگترین هنرمندان معاصر کُرد بوده است. محمد (همایون) کمانگر یکی از فعالین خستگی ناپذیر عرصه فرهنگی بخصوص در حوزه کٌردی و از مدیران سابق رادیو کُردی کرمانشاه است کسی که چند دهه پیش از امروز در حالی که هنوز در سنین نوجوانی بود به دلیل استعداد و علاقه وافری […]