برچسب زده شده با : بی آبی

معاون برنامه ریزی و جانشین رئیس کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: چالش های آب استان بسیار فراتر از آنچه دیده می شود بوده و اگر تصمیمات جدی در این خصوص گرفته نشود شاهد تبعات منفی با دورنمای ناخوشایندی خواهیم بود. به گزارش پایگاه خبری سردار بوکان به نقل از  […]