برچسب زده شده با : بهاره محمدی

تهیه و تنظیم : هاوری اسماعیلی *خودتان را برای مخاطبین پیام بهاران معرفی بفرمایید؟ باسلام و احترام بهاره محمدی هستم کارشناس مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه کرمان، مدیریت مجموعه رباتیک، زیست فناوری و …. چند شهر مختلف در سطح استان، مدرس در حوزه الکترونیک و رباتیک * چندساله در زمینه رباتیک فعالیت می کنید؟ تقریبا […]