برچسب زده شده با : استان ارزروم ترکیه

سرپرست دفتر بین‌الملل وزارت ورزش گفت: با دستور سجادی از همه ظرفیت‌ها استفاده کردیم که هرچه زودتر شرایط بازگرداندن پیگر سه ورزشکار قطع عضو مهیا شود. به گزارش  پایگاه خبری سردار بوکان، به نقل از وزارت ورزش، محمدحسن تقی‌زاده در خصوص اقدامات صورت گرفته برای بازگرداندن پیکر سه ورزشکار قطع عضو از ترکیه به ایران […]