برچسب زده شده با : کارشناس علوم ورزشی

تهیه و تنظیم : الهام مظاهری ** خودتان را معرفی فرمایید. حافظ نباتی، ۲۲سال سن دارم، متولد شهرستان تکاب و کارشناس علوم ورزشی هستم. ** علوم ورزشی چیست و زیر مجموعه های آن را برای مخاطب های ما معرفی فرمایید. تربیت بدنی و علوم ورزشی، یکی از شاخه های علوم انسانی است، که از جهات […]