برچسب زده شده با : صلاح الدین خدیو

صلاح الدین خدیو سرویس ایران-صلاح الدین خدیو فعال مدنی در یادداشتی انتقادی می نویسد: میان نداشتن آب آشامیدنی در خوزستان و کمبود تخت بیمارستانی و کلاس درس و راه های مواصلاتی در کردستان و بلوچستان، با آلودگی هوا در اراک و کرمان و ترافیک در تهران، تفاوت از زمین تا آسمان است. آقای احمد زیدآبادی […]