برچسب زده شده با : روژین خالدی

تهیه و تنظیم : مینا ابراهیم زاده * خودتان را برای مخاطبین نشریه پیام بهاران معرفی کنید؟ با سلام؛ بیگرد خالدی هستم کارشناس مدیریت تربیت بدنی، مربی بین المللی ماساژ ورزشی، مسئول کمیته ی دفاع شخصی و ماساژ شهرستان، مربی آمادگی جسمانی و ژیمناستیک *در چند رشته ورزشی فعالیت دارید؟ بالغ بر ۱۵ سال است […]