برچسب زده شده با : موسیقی

علی حیدرآقایی کردستان سرزمین هنرهای ناب و ستودنی است در این بهشت زمینی هر چه از هنر و هنرمند بگوییم باز هم کم گفته‌ایم سرزمینی درخشان که از هر هنر آن، هنری دیگری متولد می‌شود. ​​​​​​​استان کردستان سرزمین هنرهای ناب و ستودنی است در این بهشت زمینی هر چه از هنر و هنرمند بگوییم باز […]