برچسب زده شده با : رسانه

* محمد حیدری اولین نشانه‌های آن در بودجه فرهنگی سال ۱۴۰۱مشهود است؛ جایی که به رغم رشد ۹ درصدی مجموع بودجه حوزه فرهنگ، بودجه معاونت مطبوعاتی به عنوان متولی رسانه‌های برخط و غیر برخط با کاهش ۴۰ درصدی روبروست. این کاهش از مبلغ دویست و چهل میلیاردی سال ۱۴۰۰که کمتر از چهل درصد آن تا […]