پایگاه خبری سردار بوکان

پایگاه خبری، تحلیلی و اطلاع رسانی شهرستان بوکان

به شماره مجوز ۸۲۵۹۹

دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

http://sardarebookan.ir