برچسب زده شده با : تصویر پاییزی

عکس: سید مصلح پیر خضرانیان فصل پاییز را به عنوان خزان طبیعت و برگ ریزان یاد می کنند. تصاویر زیبایی های پاییز در سنندج، شهرکرد و قلعه رودخان را نشان می دهد.