برچسب زده شده با : انعطاف ناپذیر

محمد سلیم عباسی   امروز تقریبا بیشتر کارکنان دولت، کارگران، کارمندان شرکت‌های خصوصی و در یک کلام ثابت بگیران ؛ منهای تعداد محدودی ویژه بگیر دولتی و خصولتی ، گرفتار در گرداب بحران حقوق و دستمزد و باتلاق فقر هستند. گرانی ناشی از تورم لجام گسیخته که خود علاوه بر سوء مدیریت ریشه در تحریم […]