برچسب زده شده با : هلند

پارلمان بلژیک با اجماع آرا جنایات داعش علیه ایزدی ها در عراق را نسل کشی دانست. به گزارش شفق نیوز، پارلمان بلژیک با اجماع آرای ۱۳۹ نماینده حاضر در جلسه، جنایات داعش علیه را اقلیت ایزدی عراق را نسل کشی دانست. نمایندگان پارلمان بلژیک همچنین از دولت فدرال این کشور خواستند عوامل این جنایت را […]