برچسب زده شده با : زندگی بهتر
چه بخوریم که استرس‌مان کم شود؟

اهمیت منیزیم در کنترل اضطراب و استرس به قدری زیاد است که از آن به عنوان مکمل ضد اضطراب یاد شده است. این ماده معدنی نقش بسیار مهمی در بسیاری از واکنش‌های بیوشیمیایی بدن از جمله کنترل استرس دارد. برای کاهش استرس چی بخوریم؟ استرس بخشی از زندگی انسان‌هاست و ممکن است در برخی مواقع […]