برچسب زده شده با : رضا مجنونی

تهیه و تنظیم : فردین قویطاسی لطفا خودتان را برای خوانندگان ما معرفی بفرمایید : رضا مجنونی متولد ۱۳۵۹ ازسال ۱۳۷۴افتخار دارم که دربسکتبال بوکان مشغول بازی بودم تا سال ۱۳۸۲ ازاین سال به بعد به عنوان مربی درخدمت هیت بوکان بودم درپستهای مختلف ازجمله دبیر هیت ومربی مشغول خدمت بودم لطفا از اهم فعالیت […]