برچسب زده شده با : ئاوێنە‌دا

* قادر عەلیخا ئەوەی زمان تەڕو پاراو و زیندووی ڕادەگرێ و ناهێڵێ قرچۆك و ڕزەڵۆك بێت، توێژ خستن و كراژ بەردانە و، ئەوەی دەبێتە هۆی ئەم توێژ خستن و كراژ بەردانە و زمان پاراو و زیندوو ڕادەگرێ و لە قرچۆك بوون و ڕزەڵۆكی دەپارێژێ و جار لەگەڵ جار جوانتر و نەرم و نیانتر و بە […]