برچسب زده شده با : ورزشی

«آیدا گلمحمدی» بانوی کردستانی همراه با تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان کشورمان در رقابت های کاپ آسیا ۲۰۲۳ سنگاپور حضور پیدا کرد. به گزارش سردار بوکان، آیدا گلمحمدی بانوی بلندقامت کردستانی که همراه با تیم ملی بسکتبال سه نفره بانوان ایران در رقابت‌های کاپ آسیا حضور پیدا کرده بود با کسب جایگاه نهم این […]

یاداش به خیر ! روزی و روزگاری پرافتخار از تیم سردار بوکان!