برچسب زده شده با : تیم ورزشی

خالد حسین زاده سردار بوکان نامی دوست داشتی برای همه ورزش دوستان بویژه هواداران فوتبال نه تنها در بوکان و استان بلکه در بسیاری از استان های همجوار بعد از روزها بلا تکلیفی در فصل آماده سازی برای چهارمین فصل حضورش در لیگ دسته دوم فوتبال کشور با تدبیر ها و اندیشه های انتخاباتی آیا […]